ഇസ്രയേലിന്റെ ഓൺലൈൻ അധിനിവേശം

ഇസ്രയേലിന്റെ ഓൺലൈൻ അധിനിവേശം

കഴിഞ്ഞ നവംബർ 10 ന്, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു ബാഹ്യകക്ഷിക്ക് അസാധാരണമായ ഒരു ഇമെയിൽ സന്ദേശമയച്ചു. യഹൂദവിരുദ്ധതയ്‌ക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എങ്ങനെ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സംഭാഷണം. സയണിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്ന ചോദ്യമാണ് കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കണ്ടെന്റുകൾ ജൂതരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വിമർശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവ സയണിസത്തിനെതിരാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്ന ആ സന്ദേശത്തിന് മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. സയണിസത്തെ വിമർശിക്കുന്ന കണ്ടെന്റുകളെ ബ്ലോക്ക്…
Read More